Радіотехніка

10-24-2020

not found

а радіотехніка Bluetooth® забезпечує Вам свободу рухів […]

в радіусі до 10 метрів.

speedlink.com

speedlink.com

, State-of-the-art Bluetooth® wireless technology offers you […]

up to 10 metres of wireless freedom.

speedlink.com

speedlink.com

Для організації робіт з розгортання та підтримки функціонування системи

[…] […] захищеної магістральної радіозв'язку «ТЕТРА», основна частина якої буде встановлена в Могадішо, а оперативна система резервного копіювання буде введена в дію в Момбасі, запитується посаду співробітника з питань телекомунікацій / радіотехніка (категорія польової служби) .

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

У зв'язку зі збільшенням контингенту АМІСОМ, ЮНСОА пропонує створити дві посади категорії польової служби

[…]

– одну посаду

[…] технікателефоніста і одну посаду радіотехніка – для забезпечення належної […]

підтримки і підтримки

[…]

її на відповідному рівні в додаткових місцях базування, які, як очікується, будуть створені в Могадішо в 2011/12 році.

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

In light of the increase in the AMISOM contingent, UNSOA is proposing the establishment of two Field Service posts, one

[…]

Telephone Technician and one Radio

[…] Technician, to ensure adequate support is provided and […]

maintained at the additional locations

[…]

anticipated to be established in Mogadishu during 2011/12.

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

Тетяна Коннова народилася в 1954 році в г.Іваново (Росія),

[…] отримала професію радіотехніка в Іванівському індустріальному […]

технікумі і вищу освіту

[…]

в Московській академії праці і соціальних відносин, Інститут економіки.

tkb.eu

tkb.eu

Tatjana Konnova was born in тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-чотири in Ivanovo (Russia). She

[…]

obtained the profession of a radio

[…] mechanic at Ivanovo Industrial Technical School and […]

studied economics at the Institute

[…]

of Economics of Moscow Academy of Labour and Social Relations.

tkb.eu

tkb.eu

З урахуванням того, що ЮНСОА

[…] має потреби в послугах радіотехніка або в кадровій підтримці […]

для забезпечення радіо- і бездротової

[…]

зв'язку, надзвичайно важливо набрати персонал, що володіє узкотехніческімі і спеціальними знаннями, необхідними для розгортання, технічного обслуговування і підтримки системи «ТЕТРА».

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

Given that UNSOA is lacking

[…] a Radio Technician or staffing support for radio and […]

wireless services, it is critical to obtain

[…]

the highly technical and specialized knowledge required to deploy, maintain and support the TETRA system.

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

// Радіотехніка. 2008.

mpei.ru

mpei.ru

mpei.ru

mpei.ru

00 «Радіотехніка.

aues.kz

aues.kz

aues.kz

aues.kz

// Радіотехніка. 2007.

mpei.ru

mpei.ru

mpei.ru

mpei.ru

У зв'язку з цим настійно

[…] […] необхідно передбачити в штатному розкладі Служби інформаційно-комунікаційних технологій посаду співробітника з питань телекомунікацій / радіотехніка для експлуатації та підтримки системи магістральної радіозв'язку «ТЕТРА», яка має надзвичайно важливе значення для задоволення потреб [… ] […]

АМІСОМ в засобах тактичної зв'язку.

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

ge and support the TETRA trunking radio system, which is critical for the tactical communications requirement of AMISOM.

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

На даний момент в Базі даних зібрано понад 280000 термінів, перенесених з 21 тлумачного словника різних сфер діяльності: фізика, математика, ботаніка, хімія, геодезія, автомобільні дороги, соціологія,

[…]

інформація, педагогіка,

[…] інформатика, електротехніка, радіотехніка, спорт, психологія, […]

геологія, фізична географія, текстиль,

[…]

морські береги, метеорологія, гідравліка, лінгвістика).

zodynai.org

zodynai.org

For now Base of Lithuanian terms has over 280000 terms, transferred from 21 dictionaries of terms of diffirent spheres: physics, mathematics, botany, chemistry, geodesy, car roads, sociology,

[…]

information, pedagogy, informatics,

[…] elektrotechnics, radionics, sport, psichology, geology, physical […]

geography, textile, sea-shore,

[…]

meteorology, hydraulic engineering, linguistics).

zodynai.org

zodynai.org

Крім того, пропонується перевести три

[…] наявні посади радіотехніка, молодшого співробітника […]

по рахунках і молодшого техніка з інформаційних

[…]

технологіям (категорія польової служби) в Кадрову секцію і перевести дві наявні посади молодшого співробітника з інформаційних технологій та техніка зв'язку (категорія польової служби) в Секцію загального обслуговування.

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

In addition, it is proposed that

[…] three existing posts of Radio Technician, Billing Assistant […]

and the IT Technician Assistant

[…]

(Field Service) be reassigned to the Personnel Section and that two existing posts of IT Assistant and Telecommunications Technician (Field Service) be reassigned to the General Services Section.

daccess-ods.un.org

daccess-ods.un.org

// Радіотехніка. 2007.

mpei.ru

mpei.ru

mpei.ru

mpei.ru

і радіотехніка відмовляється від гарантійних зобов'язань […]

Оцінювач і пошкоджень, що виникли внаслідок

[…]

таких змін.

sommer-torantriebe.at

sommer-torantriebe.at

sommer-torantriebe.at

sommer-torantriebe.at

Також хочемо вам порекомендувати СПбГЭТУ ЛЭТИ